17.12. 2020

Předávací protokol u předání nemovitosti a jeho význam

15.12.2020 Jak bude probíhat předání nemovitosti a co bude zapotřebí zařídit z mé strany? To je otázka, se kterou se setkávám velmi často. Všechny potřebné informace se dozvíte v tomto článku. Vždy je mým cílem nezatěžovat mé klienty s administrativou, a tak všechny potřebné dokumenty na předání nemovitosti vždy připravím. Klienti mi pouze zodpoví dotazy týkající se výše záloh, způsobu hrazení...

20.11. 2020

Jaký je postup při změně místa trvalého bydliště?

20.11.2020 Před nedávnem se na mě obrátila moje klientka, které jsem prodala nemovitost s dotazem, jak má postupovat ohledně změny místa trvalého pobytu, a tak jsem se rozhodla napsat článek na toto téma. 😊 Co budu potřebovat ke změně trvalého pobytu?Platný občanský průkaz, vyplněný přihlašovací lístek k trvalému pobytu a prokázat Váš vztah k dané nemovitosti, tj. v případě nájmu nájemní smlouvu nebo...

26.10. 2020

Jaký smysl má úschova kupní ceny?

23.10.2020 Často se mě klienti ptají, z jakého důvodu při prodeji nemovitosti využíváme advokátní úschovu kupní ceny a proč jim kupní cena nemůže být vyplacena rovnou. V tomto článku se dozvíte více. Proč využíváme advokátní úschovu při koupi/prodeji nemovitosti?Úschovu kupní ceny u advokáta zajišťujeme, aby prodávající nepřišel při převodu nemovitosti o svoje peníze, např. tím, že by došlo v katastru k převodu...

22.9. 2020

Zrušení daně z nabytí nemovitosti

22.9.2020 Dne 18. 9. 2020 byl podepsán prezidentem Milošem Zemanem zákon, týkající se zrušení daně z nabytí nemovitých věcí z roku 2013 (zákon č. 340/2013 Sb.), možnost odpočtu úroku z úvěru na bydlení zůstala zachována, avšak snižuje se maximální limit tohoto odpočtu. Zrušení daně nabývá účinnosti i zpětně, a to od 31. března 2020, pokud jste tedy podali na katastrální úřad návrh...

11.6. 2020

Jaký je rozdíl mezi nájmem a podnájmem. Jaká máte práva?

8.6.2020 Nájem nájemní vztah vzniká podpisem nájemní smlouvy mezi vlastníkem bytu či jiné nemovitosti a jejím budoucím nájemcem vlastník bytu či jiné pronajímané nemovitosti vám nemůže vypovědět nájemní smlouvu bezdůvodně výpovědní lhůta je ze zákona 3 měsíce k okamžité výpovědi může dojít pouze v případě, kdy nájemce bytu či jiné nemovitosti závažným způsobem porušil sjednanou nájemní smlouvu v případě družstevního...

22.4. 2020

Zrušení předkupního práva s účinností od 1. 7. 2020

22.4. 2020 Jedná se o novelu zákona ze dne 18. března 2020, která mění zákon č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku. Konečné znění zákona bylo podepsáno dne 3. 4. 2020 prezidentem ČR. Změny v občanském zákoníku, související s předkupním právem spoluvlastníků se týkají paragrafů 1124 a 1125. Viz odkaz na web Senátu ČRhttps://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/original/94003/78838/85455 Zrušení předkupního práva je dle mého názoru pozitivní...